Trwa ładowanie...
ddeguc7

POLFA SA - Art/ 160 ust. 4 Ustawy o obrocie (2/2013)

POLFA SA - Art/ 160 ust. 4 Ustawy o obrocie (2/2013)

Share
ddeguc7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLFA SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Art/ 160 ust. 4 Ustawy o obrocie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polfa S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 stycznia 2013r. wpłynęło do Spółki od Pana Rafała Bednarczyka zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pk. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowaszania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009r., nr 185, poz. 1439) ("Ustawa o ofercie") dotyczące przekroczenia zwiększenia udziału Pana Rafała Bednarczyka w ogólnej liczbie głosów Polfy S.A. powyżej 24,44%. Rafał Bednarczyk informuje, iż w wyniku rozliczenia w dniu 28 grudnia 2012 roku transakcji zakupu 410 akcji Polfa S.A. zwiększył się jego udział w ogólnej liczbie głosów Polfy S.A. powyżej 24,44%. Rafał Bednarczyk przed dokonaniem powyższych transakcji posiadał 766.975 akcji Polfy S.A., które stanowiły 24,43% kapitału zakładowego Polfy S.A. i uprawniały do 766.975 głosów, stanowiących 24,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie Rafał Bednarczyk posiada 767.385 akcji Polfy S.A., które stanowią
24,44% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 767.385 głosów, stanowiących 24,44% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddeguc7

| | | POLFA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLFA SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Prosta | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Rafał Bednarczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddeguc7

Podziel się opinią

Share
ddeguc7
ddeguc7