Trwa ładowanie...
d3q52kl
d3q52kl
espi

POLFA SA - Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej (3/2015) - EBI

POLFA SA - Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3q52kl
NEW CONNECT
Raport EBI nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-04
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?), niniejszym informuje, iż z dniem 11 grudnia 2014 roku rezygnacje z pełnionych funkcji Członków Rady Nadzorczej Polfa S.A. złożyli: - Pan Klaudiusz Sytek, Członek Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Polfa S.A.; - Pani Kamilla Sytek-Skonieczna ?Członek Rady Nadzorczej; - Pan Janusz Bieniek ? Członek Rady Nadzorczej. Przyczynami rezygnacji Członków Rady Nadzorczej są względy osobiste. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że opóźnienie w przekazaniu niniejszej informacji wynika z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Emitenta. Zarząd Emitenta poczynił zmiany w sposobie funkcjonowania sekretariatu Spółki, które wykluczają ryzyko wystąpienia takiego opóźnienia w przyszłości. Podstawa prawna: § 3 ust 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Rafał Bednarczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q52kl

Podziel się opinią

Share
d3q52kl
d3q52kl