Trwa ładowanie...
d1ewsi3

POLICE - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku (3/2011)

POLICE - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku (3/2011)

Share
d1ewsi3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLICE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.Ch. Police S.A. (Emitent), przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2011 r.I. Raporty kwartalne:Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za IV kwartał 2010r. - 17 lutego 2011 r.Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2011 r. - 12 maja 2011 r.Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2011 r. - 9 listopada 2011 r.II. Raport półroczny:Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2011 r. - 17 sierpnia 2011 r.III. Raport roczny:Raport roczny (R) za rok obrotowy 2010?31 marca 2011 r.Skonsolidowany raport roczny (RS) za rok obrotowy 2010?31 marca 2011 r.Ponadto Emitent informuje:1) o podtrzymaniu zamiaru przekazywania rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia,2) o podtrzymaniu zamiaru przekazywania skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego oraz umieszczeniu w nim informacji wskazanych
w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.Podstawa prawna przekazania raportu - § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ewsi3

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Jacek Głowacki p.o. Prezesa Zarządu
2011-01-11 Janusz Motyliński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ewsi3

Podziel się opinią

Share
d1ewsi3
d1ewsi3