Trwa ładowanie...
d2h4s92

POLICE - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. (5/2015)

POLICE - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. (5/2015)

Share
d2h4s92

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLICE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ?Police? S.A. (dalej: ?Spółka?) działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.; ?Ustawa o ofercie?), przekazuje do publicznej wiadomości informacje poufne, których ujawnienie zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476). Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 27 lutego 2015 . Informacja poufna, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało w/w raportem opóźnione jest
następująca: "Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne ?Police? S.A. (dalej: ?Spółka?) informuje, iż dnia 26 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach inwestycji pn. ?Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą?. Powyższe zadanie inwestycyjne zostało ujęte w Planie Działalności Inwestycyjnej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne ?Police? S.A. na rok 2015 oraz przyjęte przez Grupę Azoty S.A. w dokumencie pod nazwą ?Strategia Grupa Azoty 2014-2020 Operacjonalizacja?. Otwarcie zadania inwestycyjnego jest działaniem zmierzającym do zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w propylen jako kluczowy surowiec do produkcji alkoholi oxo, który umożliwi również otwarcie nowych kierunków rozwoju dzięki szerokim możliwościom przerobu propylenu. Budżet zadania powyższej inwestycji wynosi 1 675 000 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset siedemdziesiąt pięć milionów złotych netto). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2h4s92

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLICE | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 72-010 | | Police | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kuźnicka | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 091 3171717 | | 091 3173603 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir.police@grupaazoty.com | | http://zchpolice.grupaazoty.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8510205573 | | 810822270 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Rafał Kuźmiczonek Wiceprezes Zarządu
2015-03-27 Marek Putzlacher Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2h4s92

Podziel się opinią

Share
d2h4s92
d2h4s92