Trwa ładowanie...
d4m0icm

Police utworzą 150,45 mln zł odpisu aktualizującego zapasy

22.12.Warszawa (PAP) - Zakłady Chemiczne Police utworzą 150,45 mln zł odpisu aktualizującego wartość zapasów. Na koniec listopada Police miały 20,485 mln zł dodatniego wyniku na...
Share
d4m0icm

22.12.Warszawa (PAP) - Zakłady Chemiczne Police utworzą 150,45 mln zł odpisu aktualizującego wartość zapasów. Na koniec listopada Police miały 20,485 mln zł dodatniego wyniku na rozliczonych instrumentach pochodnych, a bankowa wycena niezrealizowanych transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym na koniec listopada wynosiła -71,506 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

"Zarząd Z.Ch. Police informuje, iż w wyniku przeprowadzenia aktualizacji wartości zapasów surowców, półfabrykatów, produkcji w toku i produktów gotowych w dniu 22 grudnia 2008 r. podjął uchwałę o obciążeniu kosztu własnego sprzedaży odpisem w kwocie 150.450 tys. zł" - napisano w komunikacie.

W komunikacie podano, że odpis jest wynikiem zakończenia przeprowadzenia procedury szacowania zapasów w oparciu o postanowienia MSR 2 i polityki rachunkowości spółki, a przesłankami do jego dokonania były zidentyfikowane przez spółkę istotne zmiany w otoczeniu rynkowym w IV kw. 2008 r., które ukształtowały ceny oferowanych produktów poniżej ich kosztu wytworzenia.

d4m0icm

"Poziom cen rynkowych produktów spowodował również, iż wartość zapasów surowców, półfabrykatów i produkcji w toku przeznaczonych do wykorzystania w procesie produkcji była wyższa od możliwej do uzyskania wartości sprzedaży netto produktów gotowych, do produkcji których zostaną wykorzystane" - napisano.

Police poinformowały także o wpływie zmian na rynku finansowym na wyniki spółki.

"Zarząd Z.Ch. Police informuje, iż na wynik finansowy spółki wpływa także wycena transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym. Na dzień 30.11.2008 r. spółka zrealizowała dodatni wynik na rozliczonych instrumentach pochodnych w wysokości 20.485 tys. zł" - napisano.

"Bankowa wycena niezrealizowanych transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym na dzień 30.11.2008 wyniosła - 71.506 tys. zł" - dodano.

Poinformowano także, że wartość ujemnej wyceny wynika z 3- letniego horyzontu zabezpieczeń wdrożonych dla pary walutowej EUR/PLN.(PAP)

gsu/ ana/

d4m0icm

Podziel się opinią

Share
d4m0icm
d4m0icm