Trwa ładowanie...
d2kil4v

POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie Aneksu do Umowy o kredyt obrotowy odnawialny z PKO BP S.A. (25/2013)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie Aneksu do Umowy o kredyt obrotowy odnawialny z PKO BP S.A. (25/2013)

Share
d2kil4v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-28
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Podpisanie Aneksu do Umowy o kredyt obrotowy odnawialny z PKO BP S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 130/2012 Zarząd Polimex-Mostostal S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 74/2011, 36/2012 oraz 130/2012 zawiadamia, iż w dniu 28.02.2013 otrzymał z PKO BP S.A. podpisany Aneks nr 2 do Umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w walucie polskiej w wysokości 200.000.000,00 PLN. Aneks porządkuje zapisy Umowy kredytowej dostosowując je do zapisów podpisanej w dniu 21.12.2012r. Umowy w Sprawie Zasad Obsługi Zadłużenia Finansowego. Kwota kredytu została ustalona w wysokości zadłużenia na dzień podpisania Umowy w Sprawie Zasad Obsługi Zadłużenia Finansowego tj w wysokości 199.996.784,76 zł. Kredyt zostanie ostatecznie spłacony w całości w dniu 31.12.2016 r. Zabezpieczenie oraz wysokość prowizji zostały ustalone zgodnie z warunkami Umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kil4v

| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Robert Kosmal Kierownik Działu Fuzji i Przejęć

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kil4v

Podziel się opinią

Share
d2kil4v
d2kil4v