Trwa ładowanie...
d117tc3
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie z Polbank EFG Spółka Akcyjna aneksu do Umowy o Wielofunkcyjny Limi...

POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie z Polbank EFG Spółka Akcyjna aneksu do Umowy o Wielofunkcyjny Limit Kredytowy (5/2012)

Share
d117tc3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-20
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Podpisanie z Polbank EFG Spółka Akcyjna aneksu do Umowy o Wielofunkcyjny Limit Kredytowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 59/2011 opublikowanego w dniu 5 października 2011 r. zawiadamia, iż w dniu 20 stycznia 2012 r. otrzymał, podpisany przez Polbank EFG Spółka Akcyjna, aneks nr 4 do Umowy o Wielofunkcyjny Limit Kredytowy. W ramach ww. umowy o Wielofunkcyjny Limit Kredytowy Polimex-Mostostal S.A. będzie wystawiał gwarancje bankowe do kwoty 100.000.000,00 zł. Na mocy podpisanego aneksu okres obowiązywania umowy został przedłużony o rok, tj. zlecenia mogą być składane do dnia 4 stycznia 2013 r., a ostatni dzień kredytowania przypada w dniu 4 lutego 2021 r. Wysokość prowizji została renegocjowana, natomiast zabezpieczenia ww. umowy oraz inne opłaty pozostały na niezmienionym poziomie, ustalonym na warunkach rynkowych. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d117tc3

| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Grzegorz Szkopek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d117tc3

Podziel się opinią

Share
d117tc3
d117tc3