Trwa ładowanie...
d7ves8j

POLIMEX-MOSTOSTAL - podpisanie znaczącej umowy (11/2013)

POLIMEX-MOSTOSTAL - podpisanie znaczącej umowy (11/2013)

Share
d7ves8j
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-31
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
podpisanie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. ( dalej "Spółka") z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 31 stycznia 2013 roku Spółka Zależna TORPOL S.A. podpisała aneks do umowy o kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym przeznaczony na finansowanie realizacji zadania pn.: "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety-Kluczbork. Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca: TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu. Warunki umowy: - kwota finansowania po aneksie: 12.000.000,00 zł, - okres finansowania: do 10.10.2014r. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych emitenta. W ciągu ostatnich 12 miesięcy TORPOL S.A. zawarł z BOŚ S.A. 3 umowy, których łączna wartość wynosi 24.000.000,00 zł. Największa z tych umów została zaprezentowana powyżej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7ves8j

| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Robert Kosmal Kierownik Dzialu Fuzji i Przejęć

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7ves8j

Podziel się opinią

Share
d7ves8j
d7ves8j