Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni ...

POLIMEX-MOSTOSTAL - Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (89/2014)
Share
d27t0al
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 89 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-03
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 31 lipca 2014 r.
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał NWZ 310714.pdf Plik zawiera projekty uchwał NWZ PXM 31.07.2014

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-171 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Młynarska 42
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Ewa Ciborowska Dyrektor Działu Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al