Trwa ładowanie...
dxotc0k
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Umorzenie postępowania o upadłości. (186/2014)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Umorzenie postępowania o upadłości. (186/2014)
Share
dxotc0k
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 186 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Umorzenie postępowania o upadłości.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 154/2014 z dnia 8 października 2014 roku, Zarząd ?Polimex-Mostostal? S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 (?Spółka?) informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 13 listopada 2014 roku o umorzeniu postępowania upadłościowego z wniosku wierzyciela Spółki ? HEFAL SERWIS S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (?Wierzyciel?). Umorzenie postępowania nastąpiło na wniosek Wierzyciela o cofnięciu wniosku o upadłość. Postanowienie nie jest prawomocne. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, postanowienie uprawomocni się po upływie 7 dni od dnia doręczenia wierzycielowi oraz Spółce, o ile w tym terminie nie zostanie złożone zażalenie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-171 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Młynarska 42
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Ewa Ciborowska Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxotc0k

Podziel się opinią

Share
dxotc0k
dxotc0k