Trwa ładowanie...
dmp5b4a

POLIMEX-MOSTOSTAL - Wszczęcie ogólnego postępowania upadłościowego. (57/2015)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Wszczęcie ogólnego postępowania upadłościowego. (57/2015)

Share
dmp5b4a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-15
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Wszczęcie ogólnego postępowania upadłościowego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, Zarząd ?Polimex-Mostostal? S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, 01-171 Warszawa (?Emitent?) informuje, że powziął informację o wydaniu orzeczenia z dnia 27.02.2015 roku przez Sąd w Bukareszcie ? VII Wydział Cywilny na mocy którego, organ procesowy zatwierdził wszczęcie ogólnego postępowania upadłościowego w stosunku do S.C. Coifer Impex S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie - spółki zależnej Emitenta. Orzeczeniem z dnia 27.02.2015 roku Sąd w Bukareszcie wyznaczył w charakterze likwidatora prawnego S.C. Coifer Impex S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie ZRP Insolvency S.P.R.L. spółkę cywilna z siedziba w Bukareszcie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-171 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Młynarska 42
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Joanna Białas Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmp5b4a

Podziel się opinią

Share
dmp5b4a
dmp5b4a