Trwa ładowanie...
d14ao0w
d14ao0w
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Wybór oferty złożonej przez Spółkę (68/2011)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Wybór oferty złożonej przez Spółkę (68/2011)
Share
d14ao0w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 68 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-23
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Wybór oferty złożonej przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 23 listopada 2011 r. otrzymał od Marszałka Województwa Lubelskiego zawiadomienie o wyborze, jako najkorzystniej, oferty złożonej przez Spółkę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, polegających na zrealizowaniu dwóch odrębnych zadań inwestycyjnych pn. "Lubelskie Centrum Konferencyjne" i "Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie", z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wartość oferty brutto wynosi 117.791.974,49 zł (netto 95.765.832,92 zł). Od wyników niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Grzegorz Szkopek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14ao0w

Podziel się opinią

Share
d14ao0w
d14ao0w