Trwa ładowanie...
dhwmzeu
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013 (38/2014)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013 (38/2014)
Share
dhwmzeu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-12
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 podaje wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku. Informacje, o których mowa powyżej, dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej pod adresem www.polimex-mostostal.pl
Załączniki
Plik Opis
ESPI komunikaty 2013 r.pdf Informacje przekazane do publicznej wiadomości w 2013

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Robert Kosmal Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhwmzeu

Podziel się opinią

Share
dhwmzeu
dhwmzeu