Trwa ładowanie...
d2ej9p5
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zarejestrowanie niektórych dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności wynikający ...

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zarejestrowanie niektórych dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności wynikających z obligacji Emitenta (180/2014)

Share
d2ej9p5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 180 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zarejestrowanie niektórych dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności wynikających z obligacji Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu nr 155/2014 z dnia 16.10.2014r. Zarząd ?Polimex-Mostostal? S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) przy ul. Młynarska 42 informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o tym, iż zostały zarejestrowane następujące dodatkowe zabezpieczenia wszelkich wierzytelności pieniężnych wynikających z nowych obligacji (?Dodatkowe Zabezpieczenia Obligacji?) zamiennych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 81.500.000 złotych oraz obligacji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 58.500.000 złotych, wyemitowanych w dniu 1 października 2014 r. (tj. w szczególności o zapłatę kwoty wykupu, , o zapłatę wszelkich odsetek, kosztów egzekucji i wszelkich innych powiązanych kosztów, opłat, prowizji i roszczeń akcesoryjnych): 1) zastaw rejestrowy na udziałach w spółce Polimex Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa, na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (?Zastawnik?). Zastaw rejestrowy dotyczy 400 udziałów w Polimex Hotele Sp. z
o.o., o wartości nominalnej 9.587 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.834.800 złotych, stanowiących 100 % kapitału zakładowego. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 210.000.000 złotych. Rejestracja powyższego zastawu nastąpiła na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy-Rejestru Zastawów wydanego w dniu 30.10.2014r. Spółka posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na zgromadzeniu wspólników Polimex Hotele Sp. z o.o. 2) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Ochrony Środowiska S.A., nr 43 1540 1157 2115 4668 5788 0001 (PLN), na rzecz Zastawnika. Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelność pieniężną na rachunku bankowym należącym do Polimex Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 42, 01-171 Warszawa (?Spółka Zależna?). Wartość przedmiotu zabezpieczenia wynosi 0 złotych, a stopa oprocentowania wynosi 0,00 %. Najwyższa suma zabezpieczenia
wynosi 210.000.000 złotych. Rejestracja powyższego zastawu nastąpiła na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy-Rejestru Zastawów wydanego w dniu 30.10.2014r. 3) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Polska Kasa Opieki S.A., nr 88 1240 6292 1978 0010 5944 6313 (EUR), na rzecz Zastawnika. Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelność pieniężną na rachunku bankowym należącym do Spółki Zależnej. Wartość przedmiotu zabezpieczenia wynosi 0 złotych, a stopa oprocentowania wynosi 0,00 %. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 210.000.000 złotych. Rejestracja powyższego zastawu nastąpiła na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy-Rejestru Zastawów wydanego w dniu 30.10.2014r. 4) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Polska Kasa Opieki S.A., nr 48 1240 6292 1111 0010 5949 1935 (PLN), na
rzecz Zastawnika. Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelność pieniężną na rachunku bankowym należącym do Spółki Zależnej. Wartość przedmiotu zabezpieczenia wynosi 0 złotych, a stopa oprocentowania wynosi 0,00 %. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 210.000.000 złotych. Rejestracja powyższego zastawu nastąpiła na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy-Rejestru Zastawów wydanego w dniu 30.10.2014r. 5) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., nr 31 1020 1026 0000 1102 0243 1047 (USD), na rzecz Zastawnika. Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelność pieniężną na rachunku bankowym należącym do Spółki Zależnej. Wartość przedmiotu zabezpieczenia wynosi 0 złotych, a stopa oprocentowania wynosi 0,00 %. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 210.000.000 złotych. Rejestracja powyższego zastawu nastąpiła na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy-Rejestru Zastawów wydanego w dniu 30.10.2014r. 6) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z rachunku bankowego prowadzonego w Banku Zachodnim WBK S.A., nr 61 1090 2590 0000 0001 2409 6334 (PLN), na rzecz Zastawnika. Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelność pieniężną na rachunku bankowym należącym do Spółki Zależnej. Wartość przedmiotu zabezpieczenia wynosi 0 złotych, a stopa oprocentowania wynosi 0,00 %. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 210.000.000 złotych. Rejestracja powyższego zastawu nastąpiła na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy-Rejestru Zastawów wydanego w dniu 31.10.2014r. Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki a Zastawnikiem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Zastawnika, nie zachodzą żadne powiązania. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ej9p5

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-171 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Młynarska | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Ewa Ciborowska Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ej9p5

Podziel się opinią

Share
d2ej9p5
d2ej9p5