Trwa ładowanie...
d3kvh0f

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zarejestrowanie niektórych dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności wynikający ...

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zarejestrowanie niektórych dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności wynikających z obligacji Emitenta (38/2015)

Share
d3kvh0f

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zarejestrowanie niektórych dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności wynikających z obligacji Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu nr 155/2014 z dnia 16.10.2014r. Zarząd ?Polimex-Mostostal? S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 (?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o tym, iż zostały zarejestrowane następujące dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności wynikających z nowych obligacji zamiennych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 81.500.000 złotych oraz obligacji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 58.500.000 złotych, wyemitowanych w dniu 1 października 2014 r. (?Dodatkowe Zabezpieczenia Obligacji?): 1) hipoteka na nieruchomościach Emitenta ustanowiona na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (?Zastawnik?). Hipoteka dotyczy nieruchomości położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim o numerach ksiąg wieczystych KI10/00030477/3 oraz KI10/00030817/9. Suma zabezpieczenia wynosi 210.000.000 złotych. Rejestracja hipoteki nastąpiła na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych. 2) hipoteka na
nieruchomościach Emitenta ustanowiona na rzecz Zastawnika. Hipoteka dotyczy nieruchomości położonych w Rudniku o numerach ksiąg wieczystych TB1N/00003238/4 oraz TB1N/0005516/1. Suma zabezpieczenia wynosi 210.000.000 złotych. Rejestracja hipoteki nastąpiła na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Nisku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki a Zastawnikiem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Zastawnika, nie zachodzą żadne powiązania. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kvh0f

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-171 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Młynarska | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-09 Joanna Białas Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kvh0f

Podziel się opinią

Share
d3kvh0f
d3kvh0f