Trwa ładowanie...
d4m5plv
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (101/2013)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (101/2013)
Share
d4m5plv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 101 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 otrzymał w dniu 23 lipca 2013 r. od Pioneer Pekao Investment Management S.A. ("PPIM"), działającego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) oraz w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o spadku ? w skutek sprzedaży akcji Spółki - łącznego zaangażowania do poziomu 4,99% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w zakresie akcji Spółki wchodzących w skład portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez PPIM. Przed zmianą stanu posiadania wszyscy klienci, których portfelem instrumentów finansowych zarządza PPIM posiadali 69.629.384 akcji Spółki, stanowiących 5,22% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 69.629.384 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,22% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zmianie stanu posiadania wszyscy klienci, których portfelem instrumentów finansowych zarządza PPIM posiadają 66.637.013 akcji Spółki, stanowiących 4,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 66.637.013 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Robert Kosmal Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m5plv

Podziel się opinią

Share
d4m5plv
d4m5plv