Trwa ładowanie...
dh212k2

POLKAP - Rezygnacja z Rady Nadzorczej (1/2015) - EBI

POLKAP - Rezygnacja z Rady Nadzorczej (1/2015)

Share
dh212k2

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rezygnacja z Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. (dalej: Emitent, Spółka)
informuje o wpłynięciu do Spółki oświadczeń: 1. Od Pana Marcina Gąsiorek, opatrzone datą 19.12.2014 r., zawierające rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia Spółce (05.01.2015 r.); 2. Od Pana Sławomira Jarosz, opatrzone datą 23.12.2014 r., zawierające rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień 23.12.2014 r.; 3. Od Pana Bogdana Pukowiec, opatrzone datą 23.12.2014 r., zawierające rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień 23.12.2014 r. Mając na uwadze powyższą okoliczność oraz art. 385 k.s.h. Zarząd dołoży należytej staranności i podejmie niezbędne czynności w celu zapewnienia należytego składu Rady Nadzorczej. Emitent informuje, że skład Rady Nadzorczej zostanie
uzupełniony podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego w zakresie terminowego przekazania niniejszego raportu bieżącego. Zaistniała sytuacja spowodowana była problemami związanym ze świątecznym obiegiem korespondencji oraz natłokiem prac Emitenta, związanych z realizacją działań operacyjnych spółki na przełomie roku. Okoliczność ta była całkowicie niezamierzona przez Emitenta a niniejszy raport przygotowano natychmiast po dostrzeżeniu oświadczeń. W związku z zaistniałą sytuacją, Emitent przeprasza i informuje, że podjął działania mające wykluczyć ponowne zaistnienie takich uchybień w przyszłości. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia
31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh212k2

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Kaliciak Prezes Zarządu
Tomasz Bednarski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh212k2

Podziel się opinią

Share
dh212k2
dh212k2