Trwa ładowanie...
d40qite
espi

POLKAP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowym...

POLKAP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ? nabycie akcji przez osobę blisko związaną (5/2013)

Share
d40qite

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLKAP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ? nabycie akcji przez osobę blisko związaną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 31.01.2013 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Pawła Kaliciaka, o transakcjach dokonanych przez osobę blisko z nim związaną. Poinformowano o następujących transakcjach na akcjach Emitenta: W dniu 20.09.2012 r. osoba blisko związana kupiła 50 akcji Emitenta po cenie 4,45 zł za walor. W dniu 21.09.2012 r. osoba blisko związana kupiła 100 akcji Emitenta po cenie 4,42 zł za walor. W dniu 21.09.2012 r. osoba blisko związana kupiła 100 akcji Emitenta po cenie 4,41 zł za walor. W dniu 21.09.2012 r. osoba blisko związana kupiła 80 akcji Emitenta po cenie 4,43 zł za walor. W dniu 24.09.2012 r. osoba blisko związana kupiła 50 akcji Emitenta po cenie 4,42 zł za walor. W dniu 24.09.2012 r. osoba blisko związana kupiła 40 akcji Emitenta po cenie 4,43 zł za walor. W dniu 25.09.2012 r. osoba blisko związana kupiła 100 akcji Emitenta po
cenie 4,18 zł za walor. W dniu 25.09.2012 r. osoba blisko związana kupiła 200 akcji Emitenta po cenie 4,16 zł za walor. W dniu 25.09.2012 r. osoba blisko związana kupiła 50 akcji Emitenta po cenie 4,19 zł za walor. W dniu 25.09.2012 r. osoba blisko związana kupiła 130 akcji Emitenta po cenie 4,17 zł za walor. W dniu 30.11.2012 r. osoba blisko związana kupiła 50 akcji Emitenta po cenie 2,80 zł za walor. W dniu 30.11.2012 r. osoba blisko związana kupiła 550 akcji Emitenta po cenie 2,75 zł za walor. W dniu 30.11.2012 r. osoba blisko związana kupiła 50 akcji Emitenta po cenie 2,85 zł za walor. W dniu 30.11.2012 r. osoba blisko związana kupiła 10 akcji Emitenta po cenie 2,99 zł za walor. W dniu 30.11.2012 r. osoba blisko związana kupiła 50 akcji Emitenta po cenie 2,90 zł za walor. Transakcje dotyczyły akcji zwykłych Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. Wskazane miejsce i tryb zawarcia ? rynek NewConnect, transakcje sesyjne. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40qite

| | | SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLKAP S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-430 | | Skoczów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 33 853 33 31 | | +48 33 853 36 94 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5482633372 | | 241719500 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Paweł Kaliciak Prezes Zarządu Paweł Kaliciak
2013-01-31 Tomasz Bednarski Członek Zarządu Tomasz Bednarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40qite

Podziel się opinią

Share
d40qite
d40qite