Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

POLMAN S.A. - Informacja dotycząca transakcji nabycia akcji POLMAN S.A. przez BZ WBK S.A. w ramac...

POLMAN S.A. - Informacja dotycząca transakcji nabycia akcji POLMAN S.A. przez BZ WBK S.A. w ramach skupu akcji własnych. (2/2012)
Share
d4662i3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLMAN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotycząca transakcji nabycia akcji POLMAN S.A. przez BZ WBK S.A. w ramach skupu akcji własnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z realizacją postanowień uchwały nr 16 § 5 ZWZA POLMAN S.A. z dnia 05 maja 2011 roku, zawiadamia, że w dniu 2012-03-12 otrzymał informację o transakcjach dokonanych przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu dotyczących skupu akcji POLMAN S.A. w okresie 05-09 marca 2012r. Transakcje nastąpiły zgodnie z treścią umowy zawartej w dniu 31.08.2011 roku "umowa o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych POLMAN S.A." pomiędzy Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Spółką POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz zgodnie z warunkami określonymi w uchwale nr 16 w sprawie: "przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej Spółką i współpracowników Spółki" (§4 ust. 1 b) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 maja 2011r. Zestawienie transakcji Dzień Godzina ilość Nazwa Cena 2012-03-05 15:53:44 963 POLMAN 0,26 2012-03-05 15:53:44 4 456 POLMAN 0,26 2012-03-06
09:55:12 5 567 POLMAN 0,26 2012-03-07 13:52:54 5 706 POLMAN 0,25 2012-03-08 10:50:00 5 821 POLMAN 0,26 2012-03-09 11:41:06 4 674 POLMAN 0,26 2012-03-09 11:41:06 1 223 POLMAN 0,26 RAZEM 28 410 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLMAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLMAN S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-197 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Na Skraju 68
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Mariusz Nowak Prezes Zarządu
2012-03-13 Piotr Krawczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3