Trwa ładowanie...
d4kmz1g
espi
22-11-2010 17:51

POLMED S.A. - Raport kwartalny Q 3/2010

POLMED S.A. - Raport kwartalny Q 3/2010

d4kmz1g
d4kmz1g
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody ze sprzedaży : 16 440 12 933 4 107 2 940
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 727 3 136 681 713
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 272 3 144 817 715
Zysk (strata) netto 2 723 2 549 680 579
AKTYWA RAZEM 43 149 39 723 10 822 9 407
KAPITAŁ WŁASNY 38 480 36 292 9 651 8 595
REZERWY NA ZOBOWIAZANIA 179 131 45 31
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1 220 1 237 306 293
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2 189 1 865 549 442
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 1 081 198 271 47
PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 365 3 119 91 709
PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -2 778 -1 460 -694 -332
PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 67 13 542 17 3 078
ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -2 346 15 201 -586 3 455
LICZBA AKCJI 27 350 061 27 350 061 27 350 061 27 350 061
ZYSK NA 1 AKCJĘ 0,10 0,10 0,00 0,00
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ 0,10 0,10 0,00 0,00
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 10 z dnia 2010-11-22 o treści:
Jak w załączniku
Plik Opis
raport bieżący nr 10 ESPI - korekta raportu kwartalnego Q 3 2010 oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego QS 3 2010.pdf
załącznik do raportu bieżącego nr 10 - 2010 struktura własnościowa kapitału.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
skorygowane sprawozdanie jednostkowe POLMED S A .pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kmz1g

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny Q | 3 | / | 2010 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2010-11-22 | | | | | | | |
| | | POLMED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLMED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 83-200 | | Starogard Gdański | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | osiedle Kopernika | | 21 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (58) 7750919 | | (58) 5601814 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | r.szubert@polmed.pl | | www.polmed.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 592-19-63-724 | | 192110780 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Radosław Szubert Prezes Zarządu
2010-11-22 Romuald Magdoń Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kmz1g
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4kmz1g