Trwa ładowanie...
d2hhmza

POLMED S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013 (3/2013)

POLMED S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013 (3/2013)

Share
d2hhmza

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLMED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej informacji terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013. 1. Raporty roczne: - skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2012 ? 30 kwietnia 2013 r., - jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2012 ? 30 kwietnia 2013 r. 2. Raporty półroczne: - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r. - 30 sierpnia 2013 r. 3. Raporty kwartalne: - skonsolidowany raport kwartalny z kwartalną informacją finansową za IV kwartał 2012 r. ? 1 marca 2013 r. - skonsolidowany raport kwartalny z kwartalną informacją finansową za I kwartał 2013 r. - 15 maja 2013 r. - skonsolidowany raport kwartalny z kwartalną informacją finansową za III kwartał 2013 r. ? 14 listopada 2013 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż w odróżnieniu od roku poprzedniego nie skorzysta z uprawnienia, którego podstawą jest przepis §102 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim, tj. opublikuje raport okresowy dotyczący IV kwartału roku obrotowego 2012. Na podstawie §101 ust. 2 powyższego rozporządzenia Emitent rezygnuje jednak z przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2013. Ponadto, na podstawie §83 ust. 1 i 3 powyższego rozporządzenia, Emitent rezygnuje z przekazywania odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznego. W skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczona będzie kwartalna informacja finansowa, natomiast skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub opinią o badanym sprawozdaniu finansowym dotyczącą tego sprawozdania. Szczegółowa podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 103 ust. 1 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hhmza

| | | POLMED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLMED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 83-200 | | Starogard Gdański | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | osiedle Kopernika | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (58) 7750919 | | (58) 5601814 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polmed@polmed.pl | | www.polmed.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 592-19-63-724 | | 192110780 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 RADOSŁAW SZUBERT PREZES ZARZĄDU
2013-01-31 ROMUALD MAGDOŃ WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hhmza

Podziel się opinią

Share
d2hhmza
d2hhmza