Trwa ładowanie...
d3192cx
d3192cx
espi

POLMED S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (4/2015)

POLMED S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3192cx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLMED S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej informacji terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015. 1. Raporty roczne: - skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2014 ? 20 marca 2015 r. 2. Raporty półroczne: - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r. - 31 sierpnia 2015 r. 3. Raporty kwartalne: - skonsolidowany raport kwartalny z kwartalną informacją finansową za I kwartał 2015 r. - 15 maja 2015 r. - skonsolidowany raport kwartalny z kwartalną informacją finansową za III kwartał 2015 ? 3 listopada 2015 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż na podstawie § 102 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim rezygnuje z przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. z
uwagi na publikację raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2014 w terminie 80 dni od daty zakończenia tego roku obrotowego. Na podstawie § 101 ust. 2 powyższego rozporządzenia Emitent rezygnuje także z przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2015. Ponadto, na podstawie § 83 ust. 1 i 3 powyższego rozporządzenia, Emitent rezygnuje z przekazywania odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznego. W skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczona będzie kwartalna informacja finansowa, natomiast skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub opinią o badanym sprawozdaniu finansowym dotyczącą tego sprawozdania. Szczegółowa podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 103 ust. 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLMED S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-200 Starogard Gdański
(kod pocztowy) (miejscowość)
osiedle Kopernika 21
(ulica) (numer)
(58) 7750919 (58) 5601814
(telefon) (fax)
gielda@polmed.pl www.polmed.pl
(e-mail) (www)
592-19-63-724 192110780
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 RADOSŁAW SZUBERT PREZES ZARZĄDU
2015-01-27 ROMUALD MAGDOŃ WICEPREZES ZAZRZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3192cx

Podziel się opinią

Share
d3192cx
d3192cx