Trwa ładowanie...
d2kwt1b

POLMED S.A. - Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii H oraz wprowadzenie do ob...

POLMED S.A. - Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii H oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii B, D, E, F i H spółki POLMED S.A. (14/2010)

Share
d2kwt1b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLMED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii H oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii B, D, E, F i H spółki POLMED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał Uchwałę nr 1393/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 grudnia 2010 r., na mocy której na dzień 22 grudnia 2010 r. wyznaczony został dzień ostatniego notowania na Głównym Rynku GPW 1.000.000 (jednego miliona) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki POLMED S.A., o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPOLMD00029".Jednocześnie Zarząd POLMED S.A. informuje, iż również w dniu dzisiejszym otrzymał Uchwałę nr 1394/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, D, E, F i H spółki POLMED S.A., na podstawie której Zarząd Giełdy postanowił:1/ wprowadzić z dniem 23 grudnia 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje
zwykłe na okaziciela spółki POLMED S.A. o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) każda:a) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPOLMD00011",b) 73.546 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji serii D, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPOLMD00011",c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii E, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPOLMD00011",d) 1.312.186 (jeden milion trzysta dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji serii F, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPOLMD00011",e) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii H, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23grudnia 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLPOLMD00011".2/ notować wyżej wymienione akcje spółki POLMED S.A. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "POLMED" i oznaczeniem "POM".Obie
uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.Szczegółowa podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 34 ust. 1 pkt. 3 i 5 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kwt1b

| | | POLMED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLMED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 83-200 | | Starogard Gdański | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | osiedle Kopernika | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (58) 7750919 | | (58) 5601814 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | r.szubert@polmed.pl | | www.polmed.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 592-19-63-724 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 RADOSŁAW SZUBERT PREZES ZARZĄDU
2010-12-21 ROMUALD MAGDOŃ WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kwt1b

Podziel się opinią

Share
d2kwt1b
d2kwt1b