Trwa ładowanie...
d2dco4d

POLMED S.A. - Zmiana terminu realizacji celu emisyjnego - otwarcia Centrum Medycznego w Warszawie...

POLMED S.A. - Zmiana terminu realizacji celu emisyjnego - otwarcia Centrum Medycznego w Warszawie (2/2012)

Share
d2dco4d

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLMED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana terminu realizacji celu emisyjnego - otwarcia Centrum Medycznego w Warszawie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przekazuje do publicznej informacji, iż zmianie uległ termin realizacji celu emisyjnego, tj. otwarcia centrum medycznego w Warszawie. Zgodnie z założeniami Emitenta, całość środków pozyskanych z emisji Akcji Serii H miała zostać wykorzystana na utworzenie nowoczesnego centrum medycznego o powierzchni ponad 1550 m2 na terenie Warszawy. W ramach przeprowadzenia inwestycji planowany był zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, wyposażenia do specjalistycznych gabinetów lekarskich oraz roboty budowlano-remontowe, mające na celu przystosowanie budynku do świadczenia komercyjnych usług medycznych. Początkowo planowanym terminem zakończenia inwestycji, zgodnie z Aneksem nr 2 zatwierdzonym dnia 9 września 2010 roku do Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego dnia 15 lipca 2010 roku, był III kwartał 2011 roku. Zgodnie z informacjami, jakie przekazał Zarząd Emitenta raportem bieżącym nr 39/2011 z dnia 19 września 2011 roku, dotrzymanie tego terminu nie było
możliwe i planowane oddanie centrum medycznego przesunięto na IV kwartał 2011 roku. Z uwagi jednak na kolejne niezależne od Emitenta przeszkody w postaci przedłużających się procedur administracyjnych związanych z otwarciem placówki, niemożliwym jest dotrzymanie wskazanego wyżej terminu. Otwarcie nowego centrum medycznego w Warszawie przy ul. Puławskiej, a co za tym idzie - realizacja celu emisyjnego, nastąpi, zdaniem Zarządu Emitenta, w I kwartale 2012 roku. Według szacunków Emitenta nakłady związane z tą inwestycją wynieść mają ok. 4 mln złotych. Kwota niezbędna do ukończenia inwestycji związanej z budową centrum medycznego przekraczająca wpływy z emisji będzie pochodzić ze środków własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dco4d

| | | POLMED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLMED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 83-200 | | Starogard Gdański | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | osiedle Kopernika | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (58) 7750919 | | (58) 5601814 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | r.szubert@polmed.pl | | www.polmed.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 592-19-63-724 | | 192110780 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-06 RADOSŁAW SZUBERT PREZES ZARZĄDU
2012-01-06 ROMUALD MAGDOŃ WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dco4d

Podziel się opinią

Share
d2dco4d
d2dco4d