Trwa ładowanie...
d1kzei2
espi
14-12-2011 14:19

POLNA - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (84/2011)

POLNA - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (84/2011)

Share
d1kzei2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 84 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. (Spółka)
- na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - informuje, iż w dniu 14 grudnia 2011 r. otrzymał informacje z Domu Inwestycyjnego BRE Banku ,że na rachunku papierów wartościowych Spółki zaewidencjonowano według stanu na dzień 13 grudnia 2011 r. 19 681 szt. akcji własnych Zakładów Automatyki "POLNA" S.A., a według stanu na dzień 14 grudnia 180 319 szt. akcji własnych Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. o wartości nominalnej 3,80 zł każda. Akcje zostały nabyte na podstawie umów z dnia 12 grudnia 2011 r. zawartych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 8 listopada 2011 roku. Cena za jedną akcję wyniosła 11,00 zł. O transakcjach nabycia tych akcji Spółka informowała w raportach
bieżących nr 79, 80, 81, 82 i 83 z dnia 12 grudnia 2011 roku. Akcje zostały nabyte w celu umorzenia. Przed powyższymi transakcjami Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. posiadała 262 258 szt. akcji własnych o wartości nominalnej 3,80 zł każda, stanowiących 10,1453% kapitału zakładowego i dających 262 258 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. 10,1453 % ogólnej liczby głosów. Po transakcjach nabycia Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. posiada łącznie 462 258 szt. akcji własnych o wartości nominalnej 3,80 zł każda, stanowiących 17,8821 % kapitału zakładowego i dających 462 258 głosów na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Automatyki "POLNA" S.A., tj. 17,8821 % ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kzei2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNA | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 37-700 | | Przemyśl | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Obozowa | | 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 16 678 66 01 | | 16 - 678 37 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@polna.com.pl | | www.polna.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 795-020-07-05 | | 650009986 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-14 Andrzej Piszcz Prezes Zarządu
2011-12-14 Piotr Woś Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kzei2
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1kzei2