Trwa ładowanie...
d1pr5bp

POLNA - Zmiana stanu posiadania akcji. (1/2015)

POLNA - Zmiana stanu posiadania akcji. (1/2015)

Share
d1pr5bp

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLNA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie przesłane przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa o treści: ?Działając na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 ?Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych? z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 (?Ustawa?), informujemy, że w wyniku transakcji nabycia 26 140 akcji Zakładów Automatyki POLNA S.A. (?Spółka?) dokonanej w dniu 30.12.2014 roku, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych osiągnął udział ogólnej liczby głosów w Spółce przekraczający 5%. W wyniku zawarcia transakcji, o której mowa powyżej, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada łącznie 90 233 akcje Spółki dających prawo do 90 233 głosów, co stanowi 6,3740% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów. Przed powyższą transakcją,
stan akcji oraz głosów w Spółce posiadanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wynosił 64 093 akcji dających prawo do 64 093 głosów, co stanowiło 4,5275% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pr5bp

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNA | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 37-700 | | Przemyśl | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Obozowa | | 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 16 678 66 01 | | 16 - 678 37 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@polna.com.pl | | www.polna.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 795-020-07-05 | | 650009986 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Andrzej Piszcz Prezes Zarządu
2015-01-05 Piotr Woś Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pr5bp

Podziel się opinią

Share
d1pr5bp
d1pr5bp