Trwa ładowanie...
d3pkbaz

POLNORD - Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (46/2010)

POLNORD - Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (46/2010)

Share
d3pkbaz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("Polnord", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2010 r. z dnia 28.12.2010 r. informuje, iż w dniu 28.12.2010 r. otrzymał zawiadomienia,w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od pięciu osób nadzorujących Spółkę, o zbyciu w dniu 22.12.2010 r. 1.075.000 akcji Polnord przez Prokom Investments SA (podmiot, w którym powyższe osoby pełnią funkcje członków zarządu).Transakcje zbycia akcji przez Prokom Investments SA zostały zawarte w trybie transakcji pakietowej pozasesyjnej na GPW w Warszawie SA, po średniej cenie 33,- zł za akcję.Ponadto w dniu 28.12.2010 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od osoby nadzorującej Polnord, o zbyciu w dniach 21-22.12.2010 r. łącznie 1.075.000 akcji Polnord przez Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. (podmiot, w którym powyższa osoba pełni funkcję członka zarządu).Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. zbyło w dniu:- 21.12.2010 r. 235.000 akcji Spółki w trybie w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na GPW w Warszawie SA, po
cenie 34,50 zł za akcję oraz- 22.12.2010 r. 840.000 akcji Spółki w trybie transakcji pakietowej pozasesyjnej na GPW w Warszawie SA, po średniej cenie 33,- zł za akcję.Przedmiotowe informacje zostały sporządzone, przez osoby zobowiązane, w dniu 27.12.2010 r. w Gdyni, Warszawie i Pilawie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkbaz

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Wojciech Ciurzyński Prezes Zarządu
2010-12-28 Andrzej Podgórski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkbaz

Podziel się opinią

Share
d3pkbaz
d3pkbaz