Trwa ładowanie...
d34va30
espi

POLNORD - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (48/2011)

POLNORD - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (48/2011)
Share
d34va30

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("Polnord""Spółka") informuje, iż w dniu 07.11.2011 r. XXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Pana Przemysława Sęczkowskiego. Pan Przemysław Sęczkowski, lat 42, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1992?1997 zatrudniony w Banku Gdańskim SA, gdzie był Dyrektorem Departamentu, a następnie Dyrektorem Zarządzającym Pionów Skarbu. W latach 1997?1998 Wiceprezes Zarządu Banku Współpracy Europejskiej. Między rokiem 1999 a 2001 Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomiczno-Finansowych w PPUP Poczta Polska, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór nad Centralnym Ośrodkiem Rozliczeniowym. Od stycznia 2002 roku do stycznia 2003 roku Dyrektor w firmie doradczej Concordia Sp. z o.o. Aktualnie Wiceprezes Zarządu w spółce Asseco Poland SA. Zasiadał w Radach Nadzorczych, m.in.: Impexmetalu SA (1998?2001), Banku Pocztowego SA oraz PTE Pocztylion i Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI SA. Członek Rady Nadzorczej
Asseco South Eastern Europe oraz Asseco Slovakia. Pan Przemysław Sęczkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Polnord oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Przemysław Sęczkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35/37
(ulica) (numer)
058 628 89 50 058 628 89 60
(telefon) (fax)
polnord@polnord.pl polnord.pl
(e-mail) (www)
5830006767 000742457
(NIP) (REGON)
d34va30

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Bartosz Puzdrowski Prezes Zarządu
2011-11-07 Andrzej Podgórski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34va30

Podziel się opinią

Share
d34va30
d34va30