Trwa ładowanie...
d2nyemc

Polnord zdecydował o programie emisji obligacji o wartości do 100 mln zł

Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Polnord zdecydował o ustanowieniu publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do kwoty 100 mln zł. Program zakłada wyemitowanie, w jednej lub kilku seriach, obligacji niezabezpieczonych, podała spółka.

Share
d2nyemc

"Emisje obligacji będą przeprowadzane w trybie oferty publicznej. Obligacje będą emitowane na podstawie sporządzonego przez spółkę prospektu emisyjnego podstawowego. Prospekt wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie zostanie niezwłocznie złożony do Komisji Nadzoru Finansowego" - głosi komunikat.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano również.

Szczegółowe parametry każdej serii obligacji, emitowanej w ramach programu, zostaną zatwierdzone odrębnymi uchwałami zarządu.

d2nyemc

Na początku kwietnia wiceprezes Tomasz Sznajder poinformował, że Polnord rozważa przeprowadzenie w tym roku emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, której celem będzie pozyskanie środków przede wszystkim na rozwój biznesu.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Obecnie realizowane są projekty deweloperskie m.in. w: Warszawie, Trójmieście, Szczecinie i Łodzi.

(ISBnews)

d2nyemc

Podziel się opinią

Share
d2nyemc
d2nyemc