Trwa ładowanie...
d3zoek1

POLNORD - Zmiany w składzie Zarządu Spółki (1/2011)

POLNORD - Zmiany w składzie Zarządu Spółki (1/2011)

Share
d3zoek1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("Polnord", "Spółka") informuje, iż w dniu 19.01.2011 r. Pan Wojciech Ciurzyński, ze względów zdrowotnych, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, zaś Rada Nadzorcza na jego wniosek odwołała go z Zarządu Polnord.Rada Nadzorcza Polnord wyraziła podziękowanie oraz słowa uznania dla osiągnięć dokonanych przez Pana Wojciecha Ciurzyńskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Polnord przez okres ponad 3 i pół roku. W tym okresie Pan Wojciech Ciurzyński doprowadził Polnord do pozycji jednej z dominujących firm deweloperskich w Polsce. Poza rozszerzeniem swojej działalności na rynku mieszkaniowym, Polnord stał się również znaczącym graczem na rynku nieruchomości komercyjnych, w tym głównie biurowców. Osiągnięcia Spółki spotykały się z uznaniem klientów, inwestorów jak i innych uczestników życia gospodarczego w Polsce. Do niewątpliwych zasług Prezesa Wojciecha Ciurzyńskiego należy m.in. zbudowanie dobrych relacji z mediami, przez co przyczynił się on w olbrzymim stopniu do
stworzenia wizerunku Polnordu jako jednego z liderów wśród firm deweloperskich w Polsce. Rada Nadzorcza wyraziła ponadto zadowolenie, iż Pan Wojciech Ciurzyński zadeklarował gotowość dalszego służenia Spółce swoją wiedzą i doświadczeniem w charakterze doradcy.Ponadto Spółka informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 19.01.2011 r. powołała do składu Zarządu Spółki bieżącej kadencji Pana Bartosza Puzdrowskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.Pan Bartosz Puzdrowski, lat 40, od drugiej połowy 2008 r. do stycznia 2011 r. był dyrektorem w Quinlan Private Golub (obecnie działającej pod firmą Avestus Real Estate) odpowiedzialnym za działalność firmy w Polsce oraz krajach nadbałtyckich. W tym czasie ustabilizował firmę, dostosowując jej skalę i sposób działania do nowej sytuacji rynkowej, a także uruchomił zawieszone projekty inwestycyjne firmy, takie jak np. najnowocześniejszy w Krakowie park biurowy Enterprise Park.Wcześniej, w latach 2006 - 2008, Pan Bartosz Puzdrowski prowadził własną działalność
gospodarczą, polegającą na doradztwie z zakresu inwestowania i zarządzania projektami nieruchomościowymi. W tym czasie m.in. uczestniczył w tworzeniu funduszu inwestycyjnego, którego strategia antycypowała kryzys na rynku nieruchomości, który wybuchł po upadku banku Lehman Brothers.Przedrozpoczęciem działalności doradczej, Pan Bartosz Puzdrowski przez ponad 6 lat pracował w ECE Projektmanagement Polska, gdzie jako dyrektor ds. inwestycji odpowiadał za realizację dużych i skomplikowanych projektów komercyjnych, z których najbardziej spektakularnym była zabudowa terenów przydworcowych w Krakowie, w ramach której powstały m.in. jeden z największych w Polsce obiektów handlowych - Galeria Krakowska, nowoczesne powierzchnie biurowe, hotel 4*. We współpracy z austriacką firmą UBM oraz wspólnie z miastem Kraków, PKP i PKS zmodernizowana została infrastruktura drogowa, odnowiono dworzec kolejowy oraz powstał nowy dworzec autobusowy.Swoje pierwsze kroki na rynku nieruchomości Pan Bartosz Puzdrowski stawiał na początku
lat 90-tych w firmie McDonald's Polska, gdzie przez kilka lat jako manager ds. nieruchomości wraz ze swoim zespołem otworzył kilkanaście restauracji McDonald's.Pan Bartosz Puzdrowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego - wydziałów filozofii oraz zarządzania, ma także tytuł MBA wspólnego programu UW i University of Illinois.Pan Bartosz Puzdrowski nie prowadzi żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Polnord oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Bartosz Puzdrowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zoek1

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Piotr Wesołowski Wiceprezes Zarządu
2011-01-19 Andrzej Podgórski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zoek1

Podziel się opinią

Share
d3zoek1
d3zoek1