Trwa ładowanie...
d2ree0e

Polska to nie zielona wyspa, tylko tonący okręt?

Od 1990 r. gospodarka Polski przeżywa regres - tak uważa Polskie Lobby Przemysłowe i na potwierdzenie przytacza twarde dane. Również niektórzy eksperci potwierdzają tę czarną wizję.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Polska to nie zielona wyspa, tylko tonący okręt?
(Thinkstockphotos)
d2ree0e

Polskie Lobby Przemysłowe zabrało głos z okazji wycofania produkcji z tyskiej fabryki Fiata. Zdaniem organizacji zjawisko to wpisało się w panujący od wielu lat proces deindustrializacji Polski. "Obecnie produkcja czysta przemysłu przetwórczego jest w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca średnio ponad 3-krotnie niższa niż w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej i średnio ponad 2-krotnie niższa niż w Czechach i Słowacji" - alarmuje na swoich stronach PLP

Winą za taką sytuację Polskie Lobby Przemysłowe obarcza dominację obcego kapitału w gospodarce naszego kraju. Co prawda w rękach kapitału zagranicznego znajduje się około połowa przemysłu Polski, ale są to zazwyczaj zakłady duże i o kluczowym znaczeniu. Z kolei należące do polskiego kapitału małe i średnie przedsiębiorstwa mają ograniczoną zdolność do konkurowania na światowych rynkach. W rezultacie traci cała gospodarka.

Polskie Lobby Przemysłowe twierdzi, że sposobem na rozwiązanie problemu byłoby wspieranie przemysłu przez państwo za pomocą specjalnych programów i funduszy. Najciekawszym elementem raportu są jednak dane statystyczne porównujące obecną sytuację Polski z tą z początku transformacji systemowej.

 (fot. WP.PL)
((fot. WP.PL))

"Przytoczone powyżej dane wskazują na regres mający miejsce w gospodarce polskiej, a także i na udział w tym regresie dominującej w niej pozycji kapitału zagranicznego. Wskazują też, że regres ten jest powiązany z brakiem w Polsce polityki gospodarczej państwa koordynującej i ukierunkowującej rozwój społeczno-gospodarczy Polski w oparciu o wieloletnie programowanie gospodarcze" - czytamy w stanowisku PLP.

d2ree0e

Jednak ekspertom trudno zgodzić się z tak pesymistycznym obrazem kondycji Polski. Wskazują również, że do danych statystycznych należy podchodzić ostrożnie.

- Winston Churchill mówił, że wierzy tylko w te statystyki, które sam sfałszował. - komentuje prof. Cezary Wójcik z SGH. - Dane trzeba rozpatrywać w dłuższym okresie i pokazywać trendy, a nie tylko wybiórcze wskaźniki.

Zdaniem Wójcika nie można zaprzeczyć, że w ciągu dwudziestu lat gospodarka Polski bardzo się rozwinęła, o czym świadczą choćby dane dotyczące PKB i PKB per capita. - Na tle Unii Europejskiej jesteśmy postrzegani jako kraj o najstabilniejszych fundamentach ekonomicznych. Pozostałe państwa zaczynają nawet uczyć się od nas, np. jak nadzorować sektor bankowy - dodaje.

Mniej krytycznie o tezach Polskiego Lobby Przemysłowego wypowiada się dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. - Generalnie tezy stanowiska PLP są zbieżne z naszą analizą. Po przemianach ustrojowych przyjęto w Polsce inną wizje rozwoju państwa niż np. w Niemczech, które postawiły na budowę przemysłu i są teraz czwartą potęgą świata. Polska nie dbała o swój przemysł, a program powszechnej prywatyzacji sprawił, że majątek się rozpłynął - mówi Teluk.

d2ree0e

Jego zdaniem obecnie Polska jest w stanie konkurować tylko niskimi kosztami pracy i preferencyjnymi warunkami dla inwestorów. Dlatego też w kryzysowych sytuacjach miejsca pracy w polskim przemyśle są likwidowane jako pierwsze. Ale pomimo bliskości poglądów, również i ten ekspert w sceptycznym tonie wypowiedział się o zaprezentowanych danych statystycznych.

- Zestawienie danych nie jest zbyt korzystne. To nie jest tak, że w Polsce dzieje się coraz gorzej, ale określona polityka przynosi określone skutki - twierdzi Teluk. Jego zdaniem zaniedbanie przemysłu było jedną z przyczyn wypychania młodych Polaków na emigrację. - Dobrze, że ktoś podnosi głos w tej sprawie - podsumowuje Teluk.

Polskie Lobby Przemysłowe to działająca od dwudziestu lat niezależna organizacja społeczna zrzeszająca różne instytucje działające na rzecz polskiego przemysłu. PLP nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej i ogranicza się wyłącznie do funkcji opiniotwórczych i opiniodawczych oraz edukacyjnych. Nie jest też klasyczną organizacją lobbystyczną, działa bowiem w oparciu o pracę społeczną.

d2ree0e

Podziel się opinią

Share
d2ree0e
d2ree0e