Trwa ładowanie...
d3rwouq

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A. - Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby...

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A. - Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów (15/2011)

Share
d3rwouq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-21
Skrócona nazwa emitenta
POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A.
Temat
Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zgodnie z art. 69 ust. 2.pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 20 grudnia 2011 r. otrzymała zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
PHR_zaw.zmiana akcj 18.12.2011.GE.pdf Zawiadomienie od akcjonariusza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rwouq

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rwouq

Podziel się opinią

Share
d3rwouq
d3rwouq