Trwa ładowanie...
d3crzy9

POLSKIE JADŁO S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 25/2010 (3/2011)

POLSKIE JADŁO S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 25/2010 (3/2011)

Share
d3crzy9

| | KOMISJA NADZORUFINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLSKIE JADŁO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 25/2010 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Polskie Jadło S.A. z siedzibą w Krakowie wskazuje, iż w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 20 lipca 2010 roku raporcie bieżącym nr 25/2010, wskutek oczywistej omyłki pisarskiej błędnie podano wolumen transakcji, w wyniku, której osoba blisko związana, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z Prezesem Zarządu Spółki Panem Janem Kościuszko nabyła akcje Spółki.Prawidłowa treść raportu zostaje zamieszczona poniżej:Zarząd Spółki Polskie Jadło Spółka Akcyjna w Krakowie ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu akcji Spółki, przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 2 wskazanej ustawy, z Prezesem Zarządu Spółki, Panem Janem Kościuszko, w liczbie 915 104 sztuk akcji. Nabycie akcji nastąpiło na podstawie umowy darowizny zawartej w Krakowie, w dniu 19 lipca 2010 roku, a przeniesienie akcji objętych tą umową następuje przy zastrzeżeniu dokonania stosownych
zapisów na rachunkach papierów wartościowych zbywcy i nabywcy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3crzy9

| | | POLSKIE JADŁO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLSKIE JADŁO S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-065 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piastowska | | 23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0122920260 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@polskiejadlo.com.pl | | www.polskiejadlo.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 676-17-62-258 | | 351212109 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Jan Kościuszko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3crzy9

Podziel się opinią

Share
d3crzy9
d3crzy9