Trwa ładowanie...
d42kk7i

POLWAX S.A. - Informacja o zakupie produktów o wartości umowy znaczącej (13/2015)

POLWAX S.A. - Informacja o zakupie produktów o wartości umowy znaczącej (13/2015)

Share
d42kk7i

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLWAX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zakupie produktów o wartości umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Polwax S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 27.03.2015r. dokonał zamówienia dostawy produktów o znacznej wartości od Interlight Stefan Walędziak z siedzibą w Brańsku (?Interlight?). Przedmiotem zamówienia jest zakup witraży i tub zniczowych. Wartość zamówienia z dnia 27.03.2015r. wynosi szacunkowo 8 465 tysięcy złotych netto (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). W przypadku opóźnienia w dostawie (lub wad ilościowych w dostawie) Interlight zobowiązany będzie zapłacić Spółce karę umowną w wysokości 2 % za każdy dzień opóźnienia w dostawie, liczonej od wartości produktów netto, które nie zostały dostarczone, nie więcej niż 100 % wartości netto dostawy. Jeżeli opóźnienie przekracza 14 dni Odbiorca uprawniony jest do odstąpienia od zamówienia (lub jego części) zachowując prawo do naliczonych do dnia odstąpienia kar umownych. Wartość zamówionych produktów przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki i tym samym ma charakter umowy znaczącej. Od dnia dopuszczenia
akcji Spółki do obrotu na GPW tj. dnia 29 września 2014 roku do dnia publikacji niniejszego raportu dotychczasowe obroty handlowe pomiędzy Spółkami osiągnęły kwotę 793 tysięcy złotych netto. Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42kk7i

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLWAX S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 38-200 | | Jasło | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3-go Maja | | 101 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 13 44 66 241 | | +48 13 44 66 252 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@polwax.pl | | www.polwax.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6852014881 | | 370490581 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu
2015-03-27 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42kk7i

Podziel się opinią

Share
d42kk7i
d42kk7i