Trwa ładowanie...
d4hr7r4

Pomorskie/ 1,864 mld euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Jeden miliard 864 miliony euro otrzyma Pomorskie z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2014-2020. Jest to największy program finansowy w historii regionu. W porównaniu z poprzednim RPO, jest to kwota o 1 mld euro wyższa.

Share
d4hr7r4

W czwartek w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim uroczyście zainaugurowano Regionalny Program Operacyjny województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Obecny RPO o wartości prawie 1,9 mld euro, po raz pierwszy tworzą dwa fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego o wartości 1,3 mld euro i Europejski Fundusz Społeczny w wysokości ponad 524 mln euro.

"RPO to niezastąpiony napęd rozwojowy dla naszego regionu, wehikuł, który może nam pomóc przenieść się na poziom lepiej rozwiniętych regionów UE" - powiedział podczas uroczystości marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk.

Wcześniej marszałek tłumaczył dziennikarzom, że, "to będzie duży program o wartości, z wkładem krajowym, 2 mld 200 mln euro". Przyznał, że "będzie to program bardzo trudny do realizacji, ponieważ stawia on tzw. kamienie milowe, które trzeba osiągnąć, żeby uruchomić następną transzę środków finansowych". Jak wyjaśnił, w praktyce oznacza to, że zanim otrzyma się kolejną transzę pieniędzy, konieczne będzie osiągnięcie określonych rezultatów, np. ilości utworzonych miejsc w przedszkolach, w żłobkach czy też zrealizowanych dróg wojewódzkich.

d4hr7r4

Przyznał, że w obecnej perspektywie będzie mniej projektów infrastrukturalnych. "Chodzi nam o to, żeby było mniej projektów, ale żeby one w bardziej istotny sposób oddziaływały na rozwój społeczny i gospodarczy regionu" - dodał.

"Pomimo decentralizacji środków unijnych w wymiarze kwotowym, swoboda w ich ukierunkowaniu jest de facto mniejsza niż była w okresie 2007-2013 () musimy mieć pełną świadomość nadchodzących wyzwań i wytworzyć poczucie współodpowiedzialności za realizację RPO" - tłumaczył marszałek przedstawicielom samorządów i instytucji, które będą realizowały projekty.

Z zaproszenia na uroczystość inauguracji RPO nie mogła skorzystać unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości, Elżbieta Bieńkowska. "Osiem miliardów złotych z UE dla Pomorza to bardzo dużo pieniędzy, które przy bardzo dobrym zainwestowaniu, a w to nie wątpię, jeszcze bardziej polepszą i tak już wielką atrakcyjność regionu" - powiedziała była wicepremier w nagraniu przygotowanym i odtworzonym podczas uroczystości.

"Doświadczenie ostatniej perspektywy pokazuje, że środki europejskie na Pomorzu są wydawane dobrze, rozsądnie i poprawnie" - dodała. Komisarz jest pewna, że "tak będzie i tym razem, kiedy Pomorze będzie zarządzało największym programem finansowym w swojej historii". "Pieniądze, które zostaną zainwestowane w innowacyjność gospodarki, ochronę środowiska, odnawialne źródła energii będą pracować dla regionu, przyciągać inwestorów, służyć mieszkańcom na długie lata" - powiedziała Bieńkowska.

d4hr7r4

Uczestniczący w uroczystości wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski zwrócił uwagę, że "beneficjenci z Pomorza są dobrze przygotowani, myślą strategicznie, proponują projekty efektywne, czyli wychodzące w przyszłość (a nie tylko polegające na utrzymaniu infrastruktury), budujące naszą konkurencyjność, także po 2020 roku".

Przyznał, że na Pomorzu najbardziej stawia na projekty w zakresie interwencji na rynku pracy, zmniejszania rozwarstwienia społeczeństwa, walki z wykluczeniem społecznym i rewitalizacyjne. Stawia też na wykorzystanie pieniędzy z programu "Inteligentny Rozwój", czyli projekty pomorskich uczelni i przedsiębiorców, których skutkiem będzie nowy produkt czy nowa technologia. "Kluczowe dla konkurencyjności Pomorza są kreatywność i kompetencje ludzi; my nie wygramy konkurencji z Europą tylko budując drogi, bo te drogi są w Europie, ale wygrać możemy naszą polską myślą, naszymi kompetencjami i kwalifikacjami" - podkreślił wiceminister.

Ocenił, że "po 2020 Polska może mieć mniej pieniędzy z funduszy unijnych np. na infrastrukturę". Przypuszcza, że "w tym czasie Polska prawdopodobnie będzie już w bardzo dużym stopniu na poziomie rozwoju innych regionów w krajach UE". "W ciągu ostatnich lat najszybciej w całej Europie zmniejszyliśmy dystans do tych najbardziej rozwiniętych krajów, Niemiec, Francji, czy Wielkiej Brytanii" - dodał. "Po prostu po 2020 r. nasze PKB także dzięki wsparciu funduszy unijnych będzie już na tyle wysokie, że nie będą dla nas dostępne tak duże środki i będą z nich korzystały kraje mniej rozwinięte jak np. Rumunia, Bułgaria i Chorwacja" - tłumaczył.

Urząd Marszałkowski poinformował, że pieniądze z RPO zostaną przeznaczone przede wszystkim na gospodarkę, edukację oraz aktywizację zawodową i społeczną. Ponad 314 mln euro ma być przeznaczone na inwestycje w projekty innowacyjne, ponad 335 mln euro ma być przeznaczone na ochronę środowiska i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Około 357 mln euro ma być wydane na system transportowy, m.in. na umocnienie pozycji transportu zbiorowego oraz na efektywne połączenia w regionie. Na wsparcie edukacji (m.in. przedszkolnej) oraz na pomoc dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ma być przeznaczone ok. 631 mln euro. Na wyrównywanie dysproporcji w rozwoju regionu (aktywizację obszarów wolniej się rozwijających) - 159 mln euro.

d4hr7r4

Podziel się opinią

Share
d4hr7r4
d4hr7r4