Trwa ładowanie...
dj826yt
espi

POZBUD T&R S.A. - 14/2011 Umowy znaczące zawarte z Raiffeisen Bank Polska S.A. - KOREKTA (14/2011)

POZBUD T&R S.A. - 14/2011 Umowy znaczące zawarte z Raiffeisen Bank Polska S.A. - KOREKTA (14/2011)
Share
dj826yt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 14/2011 Umowy znaczące zawarte z Raiffeisen Bank Polska S.A. - KOREKTA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu wprowadza korektę do raportu nr 14/2011 z dnia 26.04.2011 w związku z powstaniem pomyłki pisarskiej.Było:Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną 22.04.2011 przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę, w związku z czym umowy zawarte w okresie 12 miesięcy z tym podmiotem łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 9.900.000 PLN.Zgodnie z par. 9 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości, to jest Aneksu nr 3 do Umowy faktoringowej nr CRD/F/31876/10 z dnia 10 marca 2010:1) Aneks nr 3 został zawarty na wniosek Emitenta.2) Aneks nr 3 dotyczy Umowy faktoringowej nr CRD/F/31876/10, która
szczegółowo została opisana w raporcie bieżącym nr 36/2010 z dnia 25.05.2011.3) Aneks nr 3 został podpisany dnia 30 marca 2011 roku.4) Aneks obniża kwotę limitu faktoringowego z 6.000.000 PLN do 2.000.000 PLN.Pozostałe warunki Umowy faktoringowej nr CRD/F/31876/10 nie uległy zmianie i nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów.Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.Powinno być:Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną 22.04.2011 przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę, w związku z czym umowy zawarte w okresie 12 miesięcy z tym podmiotem łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 9.900.000 PLN.Zgodnie z par. 9 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości, to jest Aneksu nr 3 do Umowy faktoringowej nr CRD/F/31876/10 z dnia 10 marca 2010:1) Aneks nr 3 został zawarty na wniosek Emitenta.2) Aneks nr 3 dotyczy Umowy faktoringowej nr CRD/F/31876/10, która szczegółowo została opisana w raporcie bieżącym nr 36/2010 z dnia 25.05.2010.3) Aneks nr 3 został podpisany dnia 30 marca 2011 roku.4) Aneks obniża kwotę limitu faktoringowego z 6.000.000 PLN do 2.000.000 PLN.Pozostałe warunki Umowy faktoringowej nr CRD/F/31876/10 nie uległy zmianie i nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów.Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POZBUD T&R S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-031 LUBOŃ
(kod pocztowy) (miejscowość)
PRZEMYSŁOWA 8
(ulica) (numer)
61 899 40 99 61 899 40 99
(telefon) (fax)
biuro@pozbud.pl www.pozbud.pl
(e-mail) (www)
777-26-68-150 634378466
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Agnieszka Lachor Prokurent Agnieszka Lachor

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj826yt

Podziel się opinią

Share
dj826yt
dj826yt