Trwa ładowanie...
d39r6ai
espi

POZBUD T&R S.A. - Podpisanie Porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji. (19/2012)

POZBUD T&R S.A. - Podpisanie Porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji. (19/2012)
Share
d39r6ai
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-13
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD T&R S.A.
Temat
Podpisanie Porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji.
Podstawa prawna
§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności
Treść raportu:
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami.) podaje do wiadomości, iż w dniu 12 czerwca 2012 r. podpisał z firmą ED invest S.A. z siedzibą w Warszawie Porozumienie o wspólnej realizacji inwestycji mieszkaniowo-usługowej w Warszawie. Porozumienie ma charakter ramowy. Aktualnie trwają negocjacje w celu ustalenie ostatecznych warunków umowy o współpracy, w tym praw i obowiązków stron w realizacji przedsięwzięcia. Strony przewidują, iż zawarcie umowy o współpracy powinno nastąpić w terminie do 19 czerwca 2012 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POZBUD T&R S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-031 Luboń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 8
(ulica) (numer)
061 899 40 99 061 899 40 99
(telefon) (fax)
biuro@pozbud.pl www.pozbud.pl
(e-mail) (www)
777-26-68-150 634378466
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Agnieszka Lachor Prokurent Agnieszka Lachor

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39r6ai

Podziel się opinią

Share
d39r6ai
d39r6ai