Trwa ładowanie...
d2iym4m

PPUH VIG Sp. z o.o. - Wykup obligacji serii B i wypłata odsetek (20/2015) - EBI

PPUH VIG Sp. z o.o. - Wykup obligacji serii B i wypłata odsetek (20/2015)

Share
d2iym4m

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 20 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykup obligacji serii B i wypłata odsetek | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "VIG" Sp. z o.o. ("Spółka, "Emitent"") niniejszym informuje, że w związku z niedotrzymaniem terminu wykupu obligacji serii A powstałego w wyniku przesunięcia terminu sprzedaży nieruchomości, stanowiącej źródło ich spłaty z winy nabywcy, konsekwencją czego jest czasowe zawieszenie możliwości pozyskania finansowania bieżącego dla Spółki do czasu ich wykupu, Zarząd Spółki informuje o opóźnieniu w wykupie obligacji serii B oraz opóźnieniu w wypłacie odsetek za ostatni okres odsetkowy. Jednocześnie jednak, Zarząd Spółki informuje, że zostały podjęte intensywne działania w kierunku pozyskania finansowania i środków w celu spłaty w/w zobowiązań. O wynikach podjętych działań, Zarząd Spółki poinformuje w ciągu 14 dni. Ponadto pragniemy poinformować że, na zaistniałą sytuację niewątpliwie wpływa również brak rozliczenia naszych należności przez Gminę Świętochłowice z tytułu robót wykonanych przez Spółkę w ramach realizacji umowy nr U/K/1/GM/1/14 z dnia
03.02.2014 roku pn.: ?Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II. ? Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich, których wartość przekracza ponad 8 milionów złotych. Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2iym4m

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Zdzisław Seweryn Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2iym4m

Podziel się opinią

Share
d2iym4m
d2iym4m