Qaqwqwrqw
test

Pracodawca będzie mógł żądać testu trzeźwości od swojego pracownika

Pracodawcy RP przypominają, że z dniem 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy dające pracodawcy prawo do badania trzeźwości pracowników, co jest następstwem obowiązywania ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Pracodawca będzie mógł żądać testu trzeźwości od swojego pracownika
(thinkstock)
Qaqwqwrqw

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi "na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego".

Poprzednio obowiązujące przepisy prawa pracy praktycznie uniemożliwiały pracodawcy przeprowadzenie jakichkolwiek badań trzeźwości pracownika bez jego zgody.

W przypadku gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, iż pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał go w czasie pracy, kierownik zakładu pracy albo osoba przez niego upoważniona mieli obowiązek niedopuszczenia go do pracy. Nie byli jednak uprawnieni do tego, aby żądać wykonania badań na obecność alkoholu we krwi pracownika.

Qaqwqwrqw

Zdaniem eksperta Pracodawców RP mec. Moniki Gładoch, dobra osobiste pracownika obejmujące nietykalność cielesną oraz godność podlegały silniejszej ochronie, niż zdrowie i życie współpracowników.

Zmiana przepisów wzmacnia uprawnienia pracodawcy w zakresie dbałości o stan bhp, co jest logiczną konsekwencją ciążącej na nim odpowiedzialności za zdrowie i życie osób świadczących pracę.

- Warto podkreślić, że nowe przepisy będzie można w drodze analogii stosować do badania zawartości narkotyku w organizmie pracownika. Obecnie nie obowiązują w tym zakresie żadne regulacje i dlatego dopuszcza się korzystanie z procedur obowiązujących w razie naruszenia obowiązku trzeźwości w miejscu pracy. To oznacza, że według nowych regulacji, pracodawca będzie mógł zażądać także wykonania badań krwi lub wykonania narkotestu przez pracownika, u którego podejrzewa zażycie niedozwolonych substancji psychotropowych lub środków odurzających - dodaje Monika Gładoch.

Pracodawcy RP

Qaqwqwrqw
Polub WP Finanse
Qaqwqwrqw
Qaqwqwrqw