Trwa ładowanie...
d27dqm6

Pracownicy polskich oddziałów firm zagranicznych będą lepiej chronieni finansowo

Senat bez poprawek poparł ustawę o
ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
pracodawcy. Stanowi ona, że osoby zatrudnione w polskich
oddziałach firm zagranicznych w przypadku stwierdzenia upadłości
tych firm będą mogły ubiegać się o świadczenia z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Share
d27dqm6

Dotychczas pracownicy, zatrudnieni w oddziałach firm zagranicznych - mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej i państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - nie korzystali z Funduszu na takich zasadach jak pracownicy firm, których upadłość stwierdzano w Polsce.

Świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wypłacane jest w wysokości przeciętnego wynagrodzenia (ustalanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) za okres trzech miesięcy przed upadłością, a także wówczas, gdy pracownik został zwolniony do 9 miesięcy przed upadłością.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest finansowany ze składek pracodawców.

d27dqm6

Ze środków Funduszu wypłacane są obecnie: wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, za czas urlopu wypoczynkowego, odprawa w przypadku zwolnienia z pracy i składki na ubezpieczenie społeczne. Przyjęta ustawa poszerza katalog świadczeń m.in. o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy.

Celem ustawy jest m.in. dostosowanie polskiego prawa do regulacji UE.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

d27dqm6

Podziel się opinią

Share
d27dqm6
d27dqm6