Trwa ładowanie...
d2mmt1h

PRAGMA FAKTORING S.A. - Wcześniejszy wykup obligacji serii A. (24/2013)

PRAGMA FAKTORING S.A. - Wcześniejszy wykup obligacji serii A. (24/2013)

Share
d2mmt1h

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA FAKTORING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wcześniejszy wykup obligacji serii A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 7 lutego 2013r. podjął uchwałę nr 1/02/2013 o wcześniejszym wykupie obligacji serii A. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w pkt 7.4 "Warunków emisji 25.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A". Zgodnie z treścią ww. uchwały Zarządu Emitenta decyzja o wcześniejszym wykupie obejmuje wszystkie 25.000 sztuk obligacji serii A. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 18 lutego 2013r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 26 lutego 2013r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z Obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji serii A, w dniu wcześniejszego wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, czyli nominał Obligacji (1.000,00 zł), odsetki (33,38 zł) i premię (1,00 zł). Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji zostaną dokonane za pośrednictwem
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z odpowiednimi regulacjami. Przed ww. zmianą obligacje serii A miały być wykupione w dniu 19 kwietnia 2013r. a odsetki miały być naliczone do dnia 18 kwietnia 2013r. i wynosiłyby 46,37 zł. na każdą obligację. Uprawnienie do odsetek byłyby osoby posiadające obligacje w dniu 11 kwietnia 2013r. Na skutek dokonania zamiany terminu wykupu okres za który naliczane są odsetki został skrócony do dnia 26 lutego 2013r. Odsetki będą naliczone do tegoż dnia i wyniosą 33,38 zł. na każda obligację. Uprawnione do otrzymania odsetek będą osoby posiadające obligacje w dniu 18 lutego 2013r. Dodatkowo każdy z obligatariuszy otrzyma z tytułu wcześniejszego wykupu premię w wysokości 0,1% wartości obligacji za każde pełne 30 dni pozostające od dnia wcześniejszego wykupu do pierwotnie ustalonego dnia wykupu, która wyniesie 1,00 zł. dla każdej obligacji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mmt1h

| | | PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRAGMA FAKTORING S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-748 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mieczyków | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 250 55 18 | | 032 250 55 17 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@pragmafaktoring.pl | | www.pragmafaktoring.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6342427710 | | 277573126 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2013-02-07 Jerzy Sagan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mmt1h

Podziel się opinią

Share
d2mmt1h
d2mmt1h