Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

PRAGMA FAKTORING S.A. - Wprowadzenie obligacji serii A do alternatywnego systemu obrotu na Cataly...

PRAGMA FAKTORING S.A. - Wprowadzenie obligacji serii A do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst (100/2011)
Share
d2d3o5o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 100 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-23
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA FAKTORING S.A.
Temat
Wprowadzenie obligacji serii A do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. informuje, że w dniu 23 maja 2011r. otrzymał informację, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 20 maja 2011r. podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 25.000 obligacji na okaziciela serii A spółki PRAGMA FAKTORING S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda i terminie wykupu 19 kwietnia 2011r. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA FAKTORING S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-748 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mieczyków 14
(ulica) (numer)
032 250 55 18 032 250 55 17
(telefon) (fax)
gielda@pragmafaktoring.pl www.pragmafaktoring.pl
(e-mail) (www)
6342427710 277573126
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2011-05-23 Jerzy Sagan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o