Trwa ładowanie...
d2s9h2i
espi

PRAGMA FAKTORING S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (10/2013)

PRAGMA FAKTORING S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (10/2013)

Share
d2s9h2i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA FAKTORING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach informuje, że Rada Nadzorcza emitenta uchwałą nr 1/13, powziętą w dniu 22 stycznia 2013r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości oraz par. 12 ust. 5 lit j) Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy 4AUDYT Sp. z o.o. z/s w Poznaniu, ul. Kościelna 18/4, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez KIBR pod nr 3363, celem dokonania badania i przeglądu: - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą PRAGMA FAKTORING S.A. za rok 2012; - jednostkowego sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA FAKTORING S.A. za pierwsze półrocze roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą PRAGMA FAKTORING S.A. za pierwsze półrocze roku 2013; - rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA FAKTORING S.A. za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą PRAGMA FAKTORING S.A. za rok 2013. Umowa z ww. podmiotem ma być zawarta na okres potrzebny na wykonanie ww. badania i przeglądu. Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w roku 2011 w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych spółki oraz grupy kapitałowej, w której emitent był jednostka dominującą, za pierwsze półrocze 2011 i za rok 2011 oraz w roku 2012 w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych spółki, za pierwsze półrocze 2012 i za rok 2012, oraz w trakcie prac związanych z emisja obligacji serii A, B i C w zakresie wyceny wierzytelności będących przedmiotem zastawu rejestrowego zabezpieczającego wykonanie zobowiązań emitenta wynikających z emisji ww. obligacji. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s9h2i

| | | PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRAGMA FAKTORING S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-748 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mieczyków | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 250 55 18 | | 032 250 55 17 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@pragmafaktoring.pl | | www.pragmafaktoring.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6342427710 | | 277573126 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2013-01-22 Jerzy Sagan Porkurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s9h2i

Podziel się opinią

Share
d2s9h2i
d2s9h2i