Trwa ładowanie...
d3un9r9
d3un9r9
espi

PREFABET - BIAŁE BŁOTA - Zawarcie istotnej umowy (21/2014) - EBI

PREFABET - BIAŁE BŁOTA - Zawarcie istotnej umowy (21/2014)
Share
d3un9r9
NEW CONNECT
Raport EBI nr 21 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-22
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie istotnej umowy
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET-BIAŁE BŁOTA S.A. z siedzibą w Białych Błotach (dalej: "Spółka") informuje o podpisaniu w dniu 22 lipca 2014 roku z Komendantem Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy umowy na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Tucholi. Termin zakończenia robót został ustalony na 30.10.2015 roku. Umowa została podpisana w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa się na kwotę brutto: 12 488 201,23 złotych. Jest to kolejna umowa zawarta przez Spółkę, która znacząco wpłynie na wynik finansowy w 2014 i 2015 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dariusz Kaczmarek Prezes Zarządu
Grzegorz Brzykcy Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3un9r9

Podziel się opinią

Share
d3un9r9
d3un9r9