Trwa ładowanie...

Premier: będzie coroczna waloryzacja rent i emerytur

Premier Jarosław Kaczyński potwierdził w piątek przywrócenie corocznej waloryzacji emerytur i rent od 2008 roku.

Share
Premier: będzie coroczna waloryzacja rent i emerytur
Źródło: PAP
d3dcnos

_ Były pewne wątpliwości, ale sytuacja gospodarcza jest dobra, chcemy reformować finanse publiczne, ale o tym będę mówił w przyszłym tygodniu. Po uzgodnieniu z premier Gilowską zapadła decyzja, że ta waloryzacja zostaje przywrócona _ - powiedział premier na konferencji prasowej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zakładający przywrócenie corocznej waloryzacji emerytur i rent od 2008 roku.

d3dcnos

Koszt waloryzacji w budżecie na 2008 rok wyniesie 5,7 mld zł, w 2009 roku będzie to 3,4 mld zł. W sumie w okresie 2008-2012 waloryzacja pochłonie ponad 30 mld zł.

W projekcie zaproponowano, aby wskaźnik waloryzacji wynosił nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o część realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Uwzględnienie inflacji oraz 20 proc. wzrostu wynagrodzenia byłoby obligatoryjne. Świadczenia będą podlegały waloryzacji od 1 marca 2008 roku.

Ewentualne dalsze zwiększenie wskaźnika waloryzacji byłoby przedmiotem negocjacji na forum Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Ustalony tam wskaźnik ogłaszałby minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. W przypadku braku porozumienia, wysokość wskaźnika ogłosi w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.

Obecnie obowiązują zasady, wprowadzone przez ustawę z 2004 roku, w myśl których waloryzacja jest przeprowadzana, gdy wskaźnik inflacji w okresie od roku kalendarzowego, w którym była przeprowadzana ostatnia waloryzacja, wynosi co najmniej 5 proc. lub co trzy lata, jeśli nie osiągnie on 5 proc. przez okres 2 lat następujących po roku, w którym przeprowadzono ostatnią waloryzację.

Wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska powiedziała, że Ministerstwo Finansów nie spodziewa się napięć w budżecie w związku z powrotem do mechanizmu corocznej waloryzacji emerytur i rent od 2008 roku, mimo jednoczesnego obniżania tzw. klina podatkowego.

d3dcnos

Podziel się opinią

Share
d3dcnos
d3dcnos