Prezes UOKiK o produktach AXA. Marek Niechciał staje po stronie konsumentów

Sześć istotnych poglądów w sprawach przeciwko AXA przedstawił prezes UOKiK Marek Niechciał. Dotyczą one postanowień umów polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Prezes UOKiK o produktach AXA. Marek Niechciał staje po stronie konsumentów
(Eastnews, Fot: Wlodzimierz Wasyluk)

Stanowisko prezesa UOKiK dotyczy postępowań przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Woli przeciwko AXA. Przedmiotem postępowań są umowy polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (Plan inwestycyjny Select, Plan inwestycyjny Select Prestiż, Plan inwestycyjny Multi Prestiż 5-15), które były kwestionowane przez Urząd.

UOKiK już wcześniej interweniował w tej sprawie. Po wydaniu przez prezesa UOKiK decyzji z 2 listopada 2015 r. AXA Życie ograniczyła wysokość kwot pobieranych w związku z rozwiązaniem kontraktu. Nie wyklucza to jednak możliwości dochodzenia przez konsumentów roszczeń w związku z tymi umowami. "Tak jest w tym przypadku - klienci domagają się uznania postanowień określających tzw. wskaźniki wartości wykupu za abuzywne i w konsekwencji zwrotu zatrzymanej przez AXA Życie części kwoty z rachunku" - dodano w komunikacie UOKiK.

"Urząd podzielił ich stanowisko, ponieważ zakwestionowane klauzule pozwalają przedsiębiorcy jednostronnie ustalać wysokość zatrzymanej kwoty w związku z rozwiązaniem umowy, obciążają klienta wygórowanymi opłatami, które nie odpowiadają rzeczywistym kosztom poniesionym przez przedsiębiorcę, uniemożliwiają konsumentowi kontrolę nad mechanizmem ustalania wysokości pobranej opłaty oraz zabezpieczają jedynie interes przedsiębiorcy" - czytamy w komunikacie.

W ocenie Prezesa UOKiK zawarte w umowie niedozwolone postanowienia nie wiążą stron, dlatego AXA Życie powinna oddać konsumentom zatrzymane kwoty jako nienależnie pobrane świadczenie.

- Ubezpieczyciel powinien tak przygotować warunki kontraktu, żeby ciężar i ryzyko związane z wykonaniem umowy nie były przerzucane na konsumentów. Sytuacja, gdy w wyniku rozwiązania kontraktu, konsument traci znaczną część zgromadzonych na swoim rachunku środków, jest niedopuszczalna i sprzeczna z dobrymi obyczajami - powiedział cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Marek Niechciał.

"Istotny pogląd w sprawie" to pisemne stanowisko prezesa UOKiK, w którym urząd przedstawia argumenty i poglądy ważne dla danego sporu, opierając się na określonym stanie faktycznym i prawnym. Z tego względu ocena przedstawiona w istotnym poglądzie nie może być odniesieniem do innych spraw. Istotny pogląd jest wydawany tylko w sprawie toczącej się przed sądem, jeżeli przemawia za tym interes publiczny. Dotyczy sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

Polub WP Finanse