Trwa ładowanie...
d1ti4r3
04-03-2016 10:18

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2016 r.

Warszawa, 04.03.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę budżetową na 2016 rok, zakładającą m.in. deficyt budżetu państwa nie większy niż 54,74 mld zł zł, podała Kancelaria Prezydenta.

d1ti4r3
d1ti4r3

"Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że: wzrost produktu krajowego brutto w 2016 r. wyniesie 3,8%, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 9,7%, natomiast średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ukształtuje się na poziomie 1,7%. Ponadto szacuje się, że deficyt sektora finansów publicznych w 2016 r. wyniesie 69,9 mld zł, zaś państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 42 mld zł. Przy takim założeniu relacja państwowego długu publicznego do PKB, wzrośnie do 49%" - czytamy w komunikacie.

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 368 548 526 tys. zł, zaś wysokość dochodów prognozowana jest na 313 808 526 tys. zł. Deficyt budżetu państwa ustala się na kwotę nie większą niż 54 740 000 tys. zł. Dochody podatkowe budżetu państwa prognozowane są w wysokości: 128 683 000 tys.zł - z podatku od towarów i usług, 64 083 000 tys. zł - z podatku akcyzowego, 1 383 000 tys. zł - z podatku od gier, 26 067 000 tys. zł - z podatku dochodowego od osób prawnych, 46 894 000 tys. zł - z podatku dochodowego od osób fizycznych, 1 530 000 tys. zł - z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin.

"W prognozie dochodów budżetu państwa uwzględniono także wpływy z nowych podatków, tj. z podatku od niektórych instytucji finansowych (w wysokości 5 500 000 tys. zł) oraz z podatku od sklepów wielkopowierzchniowych (w wysokości 2 000 000 tys. zł). W ramach dochodów niepodatkowych przewiduje się następujące wielkości: cło - 3 034 000 tys. zł, dywidendy i wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa - 4 799 670 tys. zł, wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego - 3 200 000 tys. zł, dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe - 22 924 868 tys. zł oraz wpłaty jednostek samorządu terytorialnego - 1 972 438 tys. zł. Kwota dochodów ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi prognozowana jest na 1 737 550 tys. zł" - czytamy także.

Limit wydatków przewidziany w ustawie budżetowej na rok 2016 uwzględnia m. in.: finansowanie programu "Rodzina 500+", wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 rok życia oraz dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju sieci Dziennych Domów "Senior-WIGOR", zwiększenie o ponad 2 mld zł wynagrodzeń dla grup pracowniczych, które dotychczas były objęte tzw. "zamrożeniem" wynagrodzeń, środki na jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. oraz dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego, podano w dokumencie.

d1ti4r3

W budżecie państwa przewidziano rezerwę ogólną wysokości 169 904 tys. zł oraz rezerwy celowe na poziomie 22 185 957 tys. zł. W ramach wydatków budżetu państwa na 2016 r. uwzględniono również wydatki na realizację 35 programów wieloletnich w łącznej kwocie 13 063 896 tys. zł.

Jak podała Kancelaria, podobnie jak w latach ubiegłych w ustawie został wyodrębniony budżet środków europejskich. W ustawie budżetowej na rok 2016 wydatki budżetu środków europejskich zostały zaplanowane w wysokości 71 640 528 tys. zł. Kwota ta obejmuje środki zaplanowane w rezerwach celowych przeznaczonych na finansowanie programów z budżetu środków europejskich oraz na finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich, a także środki na wydatki realizowane w ramach: Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2007-2013, Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, Wspólnej Polityki Rolnej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Dochody budżetu środków europejskich zaplanowane zostały w łącznej wysokości 62 400 147 tys. zł, zaś wysokość deficytu ustalono na 9 240 381 tys. zł.

"Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 110 000 000 tys. zł. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 200 000 000 tys. zł" - czytamy również.

(ISBnews)

d1ti4r3
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ti4r3