Trwa ładowanie...
dpm68z9

Prezydent podpisał ustawę o BFG, zmieniającą tryb płacenia składek

Zmianę sposobu ustalania składek banków na Bankowy Fundusz Gwarancyjny z rocznego na kwartalny przewiduje nowelizacja ustawy o BFG, którą w poniedziałek, jak informuje kancelaria prezydenta, podpisał prezydent Andrzej Duda. Nowela dostosowuje polskie prawo do norm unijnych.

Share
dpm68z9

Wprowadza ona nowe zasady księgowania przez banki składek na BFG.

Nowela została przyjęta, by uniknąć sytuacji, w której w związku z jednorazowymi opłatami wnoszonymi na początku roku na rzecz BFG, banki objęte obowiązkowym systemem gwarantowania odnotowałaby stratę bilansową w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Spowodowałoby to bowiem konieczność przedstawienia programu naprawczego, a wejście banku w procedurę programu naprawczego jest przesłanką do wyłączenia go z opodatkowania tzw. podatkiem bankowym.

Zawarte w nowelizacji rozwiązanie pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której obowiązek wniesienia opłaty za cały rok będzie każdorazowo powstawał z dniem 1 stycznia danego roku. Zmiana systemu ustalania opłat z rocznego na kwartalny umożliwi zaliczenie jej tylko w tej wysokości w koszty.

Jak uzasadniał w trakcie prac legislacyjnych przedstawiciel wnioskodawców Wiesław Janczyk (PiS), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zmienił zasady księgowania składek, jakie ponoszą banki i instytucje finansowe na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Te uniwersalne przepisy mogą spowodować również dużą zmianę w zakresie sposobu liczenia kosztów, jakie banki ponoszą w związku z tworzeniem i wnoszeniem wpłat do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w taki oto sposób, że bez względu na to, czy nastąpiła zapłata tych kwot, mogłyby one być księgowane w ciężar kosztów.

dpm68z9

"Spowodowałoby to daleko idące konsekwencje w skali roku, bo nawet niewniesienie tych opłat umożliwiałoby to, że wyliczone kwoty miałyby wpływ na wynik finansowy, a w konsekwencji również na to, że wiele z dziś funkcjonujących w Polsce banków musiałoby być objętych programem naprawczym. Zatem ta nowela ma na celu zharmonizowanie kwot i wydatków w ujęciu kalendarza rocznego w taki sposób, aby przypisać ten obowiązek do pozycji kwartalnych rozliczeń, a nie rocznych" - mówił Janczyk podczas prac w komisji.

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Według planów wprowadzane przez nowelę rozwiązania mają obowiązywać tylko w roku 2016, od 2017 roku składki na BFG mają być naliczane według nowej, "dużej" ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, nad którą trwają prace w Sejmie.

dpm68z9

Podziel się opinią

Share
dpm68z9
dpm68z9