Trwa ładowanie...
d17tljy

Prezydent podpisał ustawy ws. Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej

Prezydent podpisał ustawy o ratyfikacji protokołów dot. działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP.

Share
d17tljy

Polska jest jednym z 8 krajów założycielskich Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (MBWG). Bank ten, z siedzibą w Moskwie, został utworzony w 1964 r. równocześnie z wprowadzeniem przez kraje członkowskie RWPG systemu rozliczeń w rublach transferowych.

W styczniu 2014 r. Federacja Rosyjska zaproponowała likwidację Banku. Propozycję tę poparły Polska, Republika Czeska i Słowacja. W czerwcu 2014 r. Rada MBWG, biorąc pod uwagę możliwość likwidacji Banku, podjęła decyzję o zamrożeniu akcji kredytowej. Kwestia likwidacji MBWG była dyskutowana na posiedzeniach Rady Banku, jednak wobec sprzeciwu lub braku stanowiska niektórych państw nie udało się doprowadzić do podjęcia stosownych decyzji.

W czerwcu 2015 r. Rosja poinformowała o zmianie swojego stanowiska. Obecnie Federacja Rosyjska uważa, że działalność Banku powinna być kontynuowana. Jednocześnie kraje członkowskie odrzuciły większością głosów (przy sprzeciwie Polski, Czech i Słowacji) rozważaną i popieraną przez Polskę koncepcję likwidacji Banku. W grudniu 2015 r. Rada Banku (przy wstrzymaniu się od głosu Polski i Republiki Czeskiej) przyjęła Strategię wznowienia i rozwoju działalności MBWG na lata 2016-2020. W wyniku przyjęcia tej decyzji przez Radę Banku została odmrożona akcja kredytowa.

d17tljy

18 grudnia 1990 r. Rada MBWG podjęła decyzję m.in. dotyczącą zastąpienia w rozliczeniach Banku rubli transferowych przez ECU, oraz konsekwencji wz. z wystąpieniem Niemiec (członkostwo po b. NRD) z Banku. Protokół ten od dnia 1 stycznia 1991 r. stosowany jest tymczasowo.

Podczas 124. posiedzenia Rady MBWG w Warszawie w dniu 25 listopada 2014 r. został sporządzony Protokół dotyczący uporządkowania kwestii technicznych związanych z dalszym funkcjonowaniem Banku.

Zmiany wprowadzone Protokołem z dnia 25 listopada 2014 r. dotyczą: kwestii technicznych w związku z wystąpieniem Republiki Kuby z MBWG (kraj ten utracił członkostwo w MBWG dnia 20 lutego 2013 r., oraz wcześniejszym opuszczeniem Banku przez Węgry; wprowadzenia do Statutu Banku euro w miejsce ECU; zmiany nazw niektórych krajów członkowskich (np. zastąpienie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przez Federację Rosyjską), udziałów krajów członkowskich i waluty bilansu Banku.

Przyjęcie podpisanych przez Polskę Protokołów jest formalnym warunkiem ich wejścia w życie. Wskutek przyjętych zapisów w Protokołach funkcjonowanie Banku zostało dostosowane do zmian politycznych i gospodarczych, a zapisy w jego dokumentach statutowych są dostosowane do aktualnego stanu rzeczy w MBWG.

W wyniku zmian zawartych w Protokole z dnia 25 listopada 2014 r. Polska zwiększy swój kapitał opłacony z 15,5 mln do 22,45 mln euro - proporcjonalny wzrost związany był z opuszczeniem Banku przez Republikę Węgierską i Republikę Kuby oraz przeznaczeniem na proporcjonalne zwiększenie opłaconej części kapitału krajów członkowskich nierozdzielonego zysku z lat ubiegłych.

d17tljy

Podziel się opinią

Share
d17tljy
d17tljy