Trwa ładowanie...
d2aha4h
d2aha4h
espi

PRIME MINERALS - Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii B (24/2015) - EBI

PRIME MINERALS - Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii B (24/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2aha4h

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 24 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii B | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 5 maja 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii B. Przedmiotem emisji jest do 444 (słownie: czterysta czterdzieści cztery) sztuk obligacji serii B na okaziciela, odsetkowych, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 111.000.000,00 zł (słownie: sto jedenaście milionów złotych). Przedmiotowe obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej. Obligacje zostaną zaoferowane na podstawie art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach. Termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 31 maja 2015 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o emisji obligacji serii B, ze względu na wartość emitowanych obligacji, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika
Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Kozak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2aha4h

Podziel się opinią

Share
d2aha4h
d2aha4h